سایت دکتر محمد حسن ابریشمی Blog

0

نقل جستاری شیرین (قسمت دوم)

پژوهش/تحقیقی از دکتر محمدحسن ابریشمی -۲ نُقل ؛ جستاری ‌شیرین چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷ مطابق روایت پهلوی، ریدک در پاسخ به این پرسش که «کدام شوینک‌ها خوشترند؟»؛ گفت: «این غذاها خوش و نیک‌اند: نارگیل...

0

نقل جستاری شیرین (قسمت اول)

تحقیق/تحقیقی از دکتر محمدحسن ابریشمی نُقل؛ جستاری‌شیرین به یاد استاد گرانقدر شادروان ایرج افشار چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷ استاد ایرج افشار دربارة مقالة حاضر شرحی شیوا، در فصلنامة بخارا (شماره ۱۶، اسفند ۱۳۷۹)، نوشته‌اند...

0

دادگری و برکات خداوندی

در منابع كهن و نصيحه الملوك امام محمد غزالي* ايرانيان از روزگاران كهن بر آن باور بوده‌اند كه عدل حاكم بر جوامع بشري در وضعيت شرايط زيستي و اقليمي و نيز خلق و خوي...

0

به مناسبت آغاز فصل پاییز، موسم برداشت زعفران

(معرفی دائره المعارف تولید، تجارت و مصرف زعفران)     به دو چیز گیرند مرمملکت را یکی زر نام ملِک بر نبشته یکی پرنیانی یکی زعفرانی دگر آهن آب‏داده یمانی                (دقیقی طوسی،...

0

ایرج افشار (علامه ایرانشناس)

دلبستگی فوق‌العاده به وطن مألوف سراسر وجود و فکر و ذکر استاد ایرج افشار را گرفته بود. به همین دلیل به ایران بزرگ، این مرز پرگهر، و هر آنچه بدان مربوط و منسوب است،...

0

هوش و ادراک رستنی ها (قسمت دوم)

تأثير تهديد ديگر درختان ميوه در بارآوري آنها از باورهاي رايج ايرانيان بوده كه تاكنون استمرار يافته است. در متون كهن فارسي به نتايج اثربخش تهديد درختان ميوه كه به بار نمي‌نشيند اشاره شده...

0

هوش و ادراک رستنی ها (قسمت اول)

انسان و گياهان تاريخچه توجه آدميان به گياهان و درختان به روزگار ميوه چيني و غارنشيني انسان باز مي‌گردد. همين دقت و توجه، كشف خواص و خصوصيات برخي از رستني‌ها را در پي داشت،...

0

هوشمندی و حساسیت‌های رفتاری حشرات (قسمت سوم)

صاحب صور الاقالیم، ضمن شرح شگفتی‌های دیده و شنیدة خود، به‌منظور رفع ناباوری‌ها دربارة اظهارنظرهای مندرج نوشته‌هایش، مثال‌های جالبی از عجایب آفرینش نقل کرده، و از جمله به شگفتی‌های زندگی زنبوران عسل پرداخته و...

0

هوشمندی و حساسیت های رفتاری حشرات تحقیقات، تجارب و دانستنی های نو (قسمت اول)

تحقيقات بشري در باب هوش و ادراك جانداران،‌ در دو قرن اخير بسيار چشم‌گير است. به طوري كه هر روز، از شبكه‌هاي تلويزيوني و اطلاع‌رساني جهاني، آگاهي‌ها و دانستني‌هاي نو و اعجاب‌انگيز فراواني درباره...