آرشیو ماهانه: سپتامبر 2017

0

به مناسبت آغاز فصل پاییز، موسم برداشت زعفران

(معرفی دائره المعارف تولید، تجارت و مصرف زعفران)     به دو چیز گیرند مرمملکت را یکی زر نام ملِک بر نبشته یکی پرنیانی یکی زعفرانی دگر آهن آب‏داده یمانی                (دقیقی طوسی،...