آرشیو ماهانه: فوریه 2024

0

مروری بر شایستگی‌های جلال و تأثیرات محیط

مروری بر شایستگی‌های جلال و تأثیرات محیط جلال رفیع، همدیاری گرانقدر و دوست بسیار باوفا و گرامی، قلمی توانا، ذهنی پویا، بیانی شیرین و شیوا، آوایی با طنین دل‌نشین، و آوازی ملکوتی و مسحور...