آرشیو ماهانه: اکتبر 2021

0

پژوهش درباره دو واژه کهن پارسی

پژوهش درباره دو واژه کهن پارسی به یاد بزرگمرد ادب و لغت شادروان علی‌اکبر‌خان دهخدا/استاد محمد حسن ابریشمی روزنامه اطلاعات ـ چهارشنبه ۷ مهر ۱۴۰۰   لغت‌نامة دهخدا، به راستی دایرة المعارفی جامع و...