آرشیو ماهانه: اکتبر 2019

0

هوشمندی‌های رفتاری حشرات (بخش پنجم)

تاريخ خبر: یکشنبه 14 مهر 1398- 7 صفر 1441ـ 6 اکتبر 2019ـ شماره 27396  هوشمندي ‌هاي رفتاري حشرات دكتر محمدحسن ابريشمى/بخش پنجم   محمد بن محمود طوسي در «عجايب المخلوقات» (تأليف 556) مطالبي جالب در باب تدابير و حساسيت‌هاي...

0

هوشمندی‌های رفتاری حشرات (بخش چهارم)

تاريخ خبر: یکشنبه 7 مهر 1398- 29 محرم 1441ـ 29 سپتامبر 2019ـ شماره 27390  هوشمندي ‌هاي رفتاري حشرات دكتر محمدحسن ابريشمى ـ بخش چهارم   ثعالبي نيشابوري (ابومنصور، وفات 429) در «ثمار القلوب»، ضرب‌المثل‌هاي رايج در بين اعراب...

0

هوشمندی‌های رفتاری حشرات (بخش سوم)

تاريخ خبر: یکشنبه 31  شهریور 1398- 22 محرم 1441ـ 22 سپتامبر 2019ـ شماره 27384  هوشمندي‌هاي رفتاري حشرات دكتر محمدحسن ابريشمى – بخش سوم   هوشمندي و حساسيت‌هاي رفتاري برخي حشرات همان‌سان که اشاره شد، پژوهش‌هاي دانشمندان و...