آرشیو ماهانه: دسامبر 2019

0

هوشمندی رفتاری حشرات (بخش چهاردهم)

تاريخ خبر: یکشنبه 24 آذر 1398- 18 ربیع الثانی 1441ـ 15 دسامبر 2019ـ شماره 27450  هوشمندي ‌هاي رفتاري حشرات دكتر محمدحسن ابريشمى – بخش چهاردهم   در متون كهن فارسي گاهي از حشرات سخن به ميان مي‌آيد، اما...

0

هوشمندی رفتاری حشرات (بخش سیزدهم)

تاريخ خبر: یکشنبه 17 آذر 1398- 11 ربیع الثانی 1441ـ 8 دسامبر 2019ـ شماره 27444  هوشمندي ‌هاي رفتاري حشرات بخش سيزدهم – دكتر محمدحسن ابريشمى   خواجه رشيدالدين فضل الله همداني، در آثار و احياء (تأليف 700)، ضمن...

0

هوشمندی‌های رفتاری حشرات (بخش دوازدهم)

تاريخ خبر: یکشنبه 10 آذر 1398- 4 ربیع الثانی 1441ـ یکم دسامبر 2019ـ شماره 27438 هوشمندي ‌هاي رفتاري حشرات دكتر محمدحسن ابريشمى – بخش دوازدهم     ايرانيان که همواره در طول تاريخ با آفت ملخ و هجوم...

0

هوشمندی‌های رفتاری حشرات (بخش یازدهم)

تاريخ خبر: یکشنبه 3 آذر 1398- 26 ربیع الاول 1441ـ 24 نوامبر 2019ـ شماره 27432  هوشمندي ‌رفتاري حشرات دكتر محمدحسن ابريشمى – بخش يازدهم   دو نکته در مطالب لاروس، به شرح مزبور: نخست تخم‌ريزي ملخ در خاک...

0

هوشمندی‌های رفتاری حشرات (بخش دهم)

تاريخ خبر: یکشنبه 26 آبان 1398- 19 ربیع الاول 1441ـ 17 نوامبر 2019ـ شماره 27426 هوشمندي ‌هاي رفتاري حشرات دكتر محمدحسن ابريشمى/بخش دهم   مرحوم دهخدا، با استناد به « اقرب الموارد و منتهي الارب»، لغت عربي «جراد»...

0

هوشمندی‌های رفتاری حشرات (بخش نهم)

تاريخ خبر: یکشنبه 19 آبان 1398- 12 ربیع الاول 1441ـ 10 نوامبر 2019ـ شماره 27420 هوشمندي ‌هاي رفتاري حشرات دكتر محمدحسن ابريشمى – بخش نهم   مَلَخ (جَرّاد) يکي از کارشناسان قديمي‌در 85 سال پيش، مقاله‌اي مشروح تحت...

0

هوشمندی‌‌های رفتاری حشرات (بخش هشتم)

تاريخ خبر: یکشنبه 12 آبان 1398- 5 ربیع الاول 1441ـ 3 نوامبر 2019ـ شماره 27416 هوشمندي ‌هاي رفتاري حشرات بخش هشتم – دكتر محمدحسن ابريشمى   «علي‌بن عبدالواسع کامي‌لاهيجي» در کتابي با عنوان «خواص الحيوان» (تأليف 1033) که...

0

هوشمندی‌های رفتاری حشرات (بخش هفتم)

تاريخ خبر: یکشنبه 28 مهر 1398- 21 صفر 1441ـ 20 اکتبر 2019ـ شماره 27407     هوشمندي‌‌هاي رفتاري حشرات دكتر محمدحسن ابريشمى – بخش هفتم   حمدالله مستوفي در «نزهة القلوب» (تأليف 740)، با اشاره به آزمندي «مور» در...