آرشیو ماهانه: دسامبر 2022

0

زندگینامه دکتر محمدحسن ابریشمی

زندگی‌نامه   استاد  محمّدحسن ابریشمی پژوهشگر در باب تاریخ کشاورزی ایران   تدوین از: پرویز غفوری اسفند 1399 ***   پیوست‌ها یادداشت‌هایی درباره کتاب: زعفران از دیرباز تا امروز   ایرج افشار، دکتر ویلم...