دسته: تاریخی

0

زندگینامه استاد محمدحسن ابریشمی

گفت‌ وگو با   استاد محمدحسن ابریشمی پژوهشگر در باب تاریخ کشاورزی ایران   زندگی‌نامه تهران 25 آذر 1392 دایرة المعارف زعفران روزنامة اطلاعات شمارة 26857، فرهنگی 332، 10 آبان 1396   علی‌اکبری بایگی...

0

چرا درسی برای تاریخ کشاورزی در دانشگاه نداریم؟

میراث مکتوب – دکتر محمدحسن ابریشمی پژوهشگر تاریخ کشاورزی در ایران و مؤلف کتاب ارزشمند زعفران ایراناست که با ایشان گفت و گویی در زمینه زندگی و آثارشان انجام داده ایم. متن این گفت...

0

پنجاه و دومین دیدار دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب

میراث مکتوب – پنجاه و دومین دیدار دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب چهارشنبه 28 تیر در این مؤسسه برگزار شد. دکتر فتح الله مجتبایی، دکتر مهدی محقق، دکتر ژاله اموزگار، دکتر ابوالقاسم امامی، آیت...

یادداشت در انتخابات به چه اشخاصی باید رأی داد؟ دکتر محمدحسن ابریشمی 0

یادداشت در انتخابات به چه اشخاصی باید رأی داد؟ دکتر محمدحسن ابریشمی

یکصد و هشت سال پیش از این نیز شیخ احمد تربتی ملقَّب به «سلطان العلمای خراسانی»،۲ از چهره‌های علمی و مبارزاتیِ تربت حیدریه در خراسان مرکزی از نخستین روزنامه‌نگاران ایرانی و اولین شهدای راه...