نویسنده: Abrishami

0

سخنی چند در باب تاریخ کشاورزی ایران (قسمت دوم: فرهنگ و منابع کشت‌وکار)

تاريخ خبر: چهارشنبه 14 اسنفد 1398- 9 رجب 1441ـ 4 مارس 2020ـ شماره 27516     سخني چند در باب تاريخ کشاورزي ايران -2 فرهنگ و منابع کشت و کار استاد محمد حسن ابريشمي   گاهي دربارة انواع...

0

سخنی چند در باب تاریخ کشاورزی ایران ((قسمت 1: جغرافیای کشت و زرع در ایران)

تاريخ خبر: چهارشنبه 30 بهمن 1398- 24 جمادی الثانی 1441ـ 19 فوریه 2020ـ شماره 27504  سخني چند در باب تاريخ کشاورزي ايران -1 جغرافياي کشت و زرع در ايران استاد محمد حسن ابريشمي   امروز بر نويسندگان تاريخ...

0

هوشمندی‌های رفتاری حشرات (بخش هفدهم و آخر)

تاريخ خبر: یکشنبه 15 دی 1398- 9 جمادی الاول 1441ـ 5 ژانویه 2020ـ شماره 27468  هوشمندي‌هاي رفتاري حشرات دكتر محمدحسن ابريشمى – بخش هفدهم و آخر   عقرب: کژدم (گزدم؟) در متون کهن طب و داروشناسي و دايرة...

0

هوشمندی‌های رفتاری حشرات (بخش شانزدهم)

تاريخ خبر: یکشنبه 8 دی 1398- 2 جمادی الاول 1441ـ 29 دسامبر 2019ـ شماره 27462  هوشمندي‌هاي رفتاري حشرات دكتر محمدحسن ابريشمى – بخش شانزدهم   پاره‌اي از مطالب شهمردان بن‌ابي‌الخير را عبدالهادي مراغي در منافع حيوان (تأليف قرن...

0

هوشمندی رفتاری حشرات (بخش چهاردهم)

تاريخ خبر: یکشنبه 24 آذر 1398- 18 ربیع الثانی 1441ـ 15 دسامبر 2019ـ شماره 27450  هوشمندي ‌هاي رفتاري حشرات دكتر محمدحسن ابريشمى – بخش چهاردهم   در متون كهن فارسي گاهي از حشرات سخن به ميان مي‌آيد، اما...

0

هوشمندی رفتاری حشرات (بخش سیزدهم)

تاريخ خبر: یکشنبه 17 آذر 1398- 11 ربیع الثانی 1441ـ 8 دسامبر 2019ـ شماره 27444  هوشمندي ‌هاي رفتاري حشرات بخش سيزدهم – دكتر محمدحسن ابريشمى   خواجه رشيدالدين فضل الله همداني، در آثار و احياء (تأليف 700)، ضمن...

0

هوشمندی‌های رفتاری حشرات (بخش دوازدهم)

تاريخ خبر: یکشنبه 10 آذر 1398- 4 ربیع الثانی 1441ـ یکم دسامبر 2019ـ شماره 27438 هوشمندي ‌هاي رفتاري حشرات دكتر محمدحسن ابريشمى – بخش دوازدهم     ايرانيان که همواره در طول تاريخ با آفت ملخ و هجوم...

0

هوشمندی‌های رفتاری حشرات (بخش یازدهم)

تاريخ خبر: یکشنبه 3 آذر 1398- 26 ربیع الاول 1441ـ 24 نوامبر 2019ـ شماره 27432  هوشمندي ‌رفتاري حشرات دكتر محمدحسن ابريشمى – بخش يازدهم   دو نکته در مطالب لاروس، به شرح مزبور: نخست تخم‌ريزي ملخ در خاک...